Daňové přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do konce ledna

on

|

views

and

comments

Všichni obyvatelé Bratislavy, kteří loni koupili, prodali, darovali, dostali do daru nemovitost, zkolaudovali rozestavěnou nemovitost musí do konce ledna podat daňové přiznání. Přiznání k dani z nemovitosti podávají jen ty fyzické a právnické osoby, kterým přibyla nemovitost, zda nastala změna oproti loňskému roku. TASR o tom informovali z bratislavského magistrátu.

Podání daňového přiznání se týká nových nemovitostí, změny vlastnických vztahů k původní nemovitosti, nebo v případě dědictví – rozdělení na nové spoluvlastníky.

„V případě dědictví se daňové přiznání podává do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o dědictví. V případě bezpodílového vlastnictví manželů podává přiznání jen jeden z manželů. V případě spoluvlastníků podávají vlastníci daňové přiznání buď každý do výše svého podílu, nebo na základě dohody spoluvlastníků podá daňové přiznání jeden z nich,“ informuje hlavní město.

Poplatník si nemusí v přiznání k dani z nemovitosti sám vypočítávat daň z nemovitosti. Musí však uvést číslo parcely, orientační číslo a soupisné číslo u staveb, číslo bytu u bytů a hlavně výměru nemovitosti. \“Výpočet výše daně se odvíjí od sazby daně určené pro daný typ nemovitosti a její výměry. Údaje jsou uvedeny v listu vlastnictví k nemovitosti, v rozhodnutí odboru katastru nemovitosti či ve smlouvě, kterou nabyl nemovitost,\“ upřesnila samospráva.

Přiznání k dani z nemovitosti lze podat poštou i elektronicky. Mezi nejčastější chyby, kterých se poplatníci dopouštějí, jsou podle magistrátu chybějící podpis poplatníka, nevyplněné přilehlé pozemky i nesprávné zařazení nemovitosti u právnických osob.

Pokuta za nepodání daňového přiznání ve lhůtě je od pěti do 3000 eur podle závažnosti přestupku. Město upozorňuje, že do předmětu zdanění patří kromě bytových, nebytových prostor a pozemků také například objekty podzemních garáží, ambulantních stánků a přenosných trafostanic.

Rozhodnutí o vyměřené dani z nemovitosti posílá město občanům v průběhu května a června. Daň je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Sazby daně v roce 2022 se neměnily.

Více informací získá veřejnost na webové stránce města Bratislava.

Share this
Tags

Must-read

Virtuální kancelář šetří náklady a nabízí možnost adresy k vašemu podnikání

Rádi byste začali podnikat a činnost, kterou se chystáte vykonávat, můžete provádět z domova, či je nutné abyste byli v terénu? Pak vás možná zajímá, zda...

Prodej firmy: Svěřte fungující firmu zkušeným lidem

Pokud už nechcete pokračovat s vedením firmy, pak nastal čas na prodej firmy. Nemusí se jednat o špatnou věc. Na trhu totiž čekají lidé,...

Kde se vyplatí investovat peníze v letošním roce

Přijít ke zjištění, jak investovat peníze, abyste si efektivně vybudovali zajímavý příjem, může být někdy skutečnou výzvou. V digitálním věku určitě netrpíme nedostatkem informací o...
pr články

Recent articles

More like this